004. กระทิง หรือ เมย Gaur
004.  กระทิง  หรือ  เมย   Gaur
1.ชนิดสัตว์ป่า
ชื่อภาษาไทย:
004. กระทิง หรือ เมย Gaur
ชื่อสามัญ:
Gaur
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Bos gaurus (Smith, 1827)
ชื่อวงศ์: Order : Artiodactyla Family : Bovidae Genus : Bos
2.นิเวศวิทยา
ถิ่นที่อยู่อาศัย กระทิงสามารถอยู่ในป่าได้เกือบทุกประเภท แต่ชอบป่าที่มีความชื้นมากๆ อาหาร อาหารของกระทิงได้แก่ หญ้า ไม้พุ่ม ไม้เถา และใบไม้ อุปนิสัย กระทิงชอบออกไปหากิน สลับการไปกับการพักนอนตลอดทั้งวัน โดยเวลากลางวันจะไปหากินในป่ารกทึบและเวลากลางคืนจะหากินในป่าโปร่งและทุ่งหญ้า กระทิงอยู่กันเป็นฝูง 8-12 ตัว มีตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นจ่าฝูง
3.ชีววิทยา
กระทิงผสมพันธุ์ในเดือน พฤศจิกายน-เดือนมกราคม ตกลูกครั้งละ 1 ตัว
4.การกระจาย
กระทิงมีแพร่กระจายอยู่ในประเทศอินเดีย เนปาล ยูนาน พม่า อินโดจีน และแหลมมลายูในประเทศไทยเคยพบทั่วไปในป่าทุกภาค แต่ปัจจุบันพบในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบางแห่งเท่านั้น เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
5.สถานภาพปัจจุบัน
IUCN:
SITES:
Appendix ICopyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::