กระรอกข้างลายท้องแดง

1.ชนิดสัตว์ป่า
ชื่อภาษาไทย:
กระรอกข้างลายท้องแดง
ชื่อสามัญ:
Plantain Squirrel
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Callosciurus notatus (Boddaert, 1785)
ชื่อวงศ์: Order : Rodentia Family : Sciuridae Genus : Callosciurus
2.นิเวศวิทยา
ถิ่นที่อยู่อาศัย พบในป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ ป่าดงดิบชื้นแบบมลายู มักชอบอยู่ตามชายป่าหรือตามป่ารุ่น ไม่ค่อยพบในป่าที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังพบได้ในป่าชายเลน สวนป่า และสวนผลไม้ เป็นชนิดที่พบบ่อย อาหาร อุปนิสัย หากินในเวลากลางวัน มีกิจกรรมมากในช่วงเช้ามืดและช่วงบ่ายแก่ๆ อาศัยอยู่บนต้นไม้ในเรือนยอดระดับต่ำ (สัตว์…นมใน…ประเทศไทย)
3.ชีววิทยา
4.การกระจาย
5.สถานภาพปัจจุบัน
IUCN:
SITES:Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::