Highlight
ขออนุญาติ1
 

 

 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กระจงควาย (Breeding of Greater Mouse-deer (Tragulus napu) in Captivity)

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา
(Area of Study)
การจัดการสัตว์ป่า  
รายละเอียดโดยสังเขป
การศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กระจงควาย ได้ดำเนินการศึกษาที่สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง จังหวัดพัทลุง เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 รวมระยะเวลา 14 เดือน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์อายุ 2 ปี จำนวน 1 คู่ อายุ 3 ปี จำนวน 1 คู่ รวม 2 คู่ คู่ละ 1 กรง
บทคัดย่อ
การศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กระจงควาย ได้ดำเนินการศึกษาที่สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง จังหวัดพัทลุง เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 ถึงเดือนกรกฎาคม 2544 รวมระยะเวลา 14 เดือน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์อายุ 2 ปี จำนวน 1 คู่ อายุ 3 ปี จำนวน 1 คู่ รวม 2 คู่ คู่ละ 1 กรง กรงเลี้ยงมีขนาด 4 x 12 x 13 เมตร (กว้าง X ยาว X สูง) มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในกรงประกอบด้วย ตอไม้ โพรงไม้ ปลูกไม้พุ่มขนาดเล็กและปลูกหญ้า 1 ใน 4 ของกรง พื้นกรงเป็นทรายหยาบทั้งหมด จากการศึกษาพบว่า กระจงควาย เริ่มผสมพันธุ์หลังปล่อยเข้าจับคู่ ประมาณ 18 - 28 วัน ผสมพันธุ์ครั้งหนึ่งประมาณ 3.5 - 4.5 นาที ระยะเวลาตั้งท้องโดยเฉลี่ย 158 วัน ออกลูกเพียงครั้งละ 1 ตัว น้ำหนักแรกเกิดประมาณ 280 - 300 กรัม ไม่มีฤดูการผสมพันธุ์ที่แน่นอน สามารถผสมพันธุ์และตั้งท้องได้ตลอดทั้งปี จะเกิดระยะเป็นสัดหลังคลอดลูกประมาณ 48 ชั่วโมง เพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์แล้วหากไม่ตั้งท้อง จะเกิดระยะการเป็นสัดอีกครั้งเมื่อ 13 - 15 วัน หลังคลอด ในปีหนึ่งสามารถให้ลูกได้ 2 - 3 ตัว สามารถกินอาหารทุกอย่างเหมือนพ่อแม่พันธุ์เมื่ออายุได้ 6 สัปดาห์ หย่านมเมื่ออายุประมาณ 9 สัปดาห์ ตัวเต็มวันสามารถผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 5 เดือน
ปีที่ตีพิมพ์
2544  
คำค้น
การเพาะเลี้ยง , ขยายพันธุ์ , กระจงควาย,พัทลุง
download
เอกสารโครงการ
 
ที่มา
ผลงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ปี 2544 หน้า 214 - 233

ผู้ศึกษา
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการวิจัย

โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2544  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2544  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2542  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2542  
[การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ]
2538  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2538  
[การจัดการสัตว์ป่า ]

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::