Highlight
ขออนุญาติ1
 

 

 

การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา
(Area of Study)
การจัดการสัตว์ป่า  
รายละเอียดโดยสังเขป
การศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกชาปีไหน ได้ดำเนินการที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนตุลาคม 2538 พบว่านกชาปีไหน สามารถมีการผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดปี สร้างรังแบบหยาบๆ รูปร่างคล้ายจาน โดยใช้กิ่งไม้และใบไม้แห้งวางไข่ ครั้งละเพียง 1 ฟอง
บทคัดย่อ
การศึกษาการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกชาปีไหน ได้ดำเนินการที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโคกไม้เรือ จังหวัดนราธิวาส เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2533 ถึงเดือนตุลาคม 2538 พบว่านกชาปีไหน สามารถมีการผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตลอดปี สร้างรังแบบหยาบๆ รูปร่างคล้ายจาน โดยใช้กิ่งไม้และใบไม้แห้งวางไข่ ครั้งละเพียง 1 ฟอง มีขนาด 31.64 x 45.0 มิลลิเมตร น้ำหนัก 25.05 กรัม พ่อและแม่นกช่วยกันฟักไข่ มีระยะฟัก 25 ? 29 วัน แม่นกสามารถจะวางไข่ชุดใหม่ต่อไปได้หลังจากลูกนกมีอายุได้ประมาณ 40 วัน ลูกนกออกจากไข่ไม่มีขนปกคลุมตัว จัดอยู่ในพวกอัลติเชียล พ่อและแม่นกช่วยกันเลี้ยงดูลูกนกจนมีอายุได้ 34 - 36 วัน ลูกนกจึงจะทิ้งรังและกินอาหารเองได้ ขนชุดแรกขึ้นปกคลุมตัวสมบูรณ์หมด เมื่อลูกนกมีอายุได้ 3 เดือน และเมื่อมีอายุ 7 เดือน มีการผลัดขนปีกชุดแรก และมีขนชุดใหม่งอกขึ้นมาแทนที่ ขนชุดใหม่จะขึ้นทดแทนการปกคลุมตัวหมดและมีสีขนเหมือนตัวเต็มวัยเมื่อลูกนกมีอายุได้ 24 เดือน
ปีที่ตีพิมพ์
2538  
คำค้น
การเพาะเลี้ยง , ขยายพันธุ์ , นกชาปีไหน
download
เอกสารโครงการ
 
ที่มา
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2538

ผู้ศึกษา
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการ

โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2544  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2544  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2542  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2542  
[การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ]
2538  
[การจัดการสัตว์ป่า ]
2538  
[การจัดการสัตว์ป่า ]

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::