Highlight
ขออนุญาติ1
 

 

 

นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกกางเขนน้ำหัวขาว (Enicurus lesckenaulti)

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มศึกษา
(Area of Study)
ชีววิทยาสัตว์ป่า  
รายละเอียดโดยสังเขป
การศึกษานิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกกางเขนน้ำหัวขาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลการเลือกใช้พื้นที่สร้างรัง ฤดูผสมพันธุ์ ลักษณะรังและไข่ ลักษณะลูกนกการเจริญเติบโต
บทคัดย่อ
การศึกษานิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกกางเขนน้ำหัวขาวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลการเลือกใช้พื้นที่สร้างรัง ฤดูผสมพันธุ์ ลักษณะรังและไข่ ลักษณะลูกนกการเจริญเติบโต ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนมิถุนายน 2543 นกกางเขนน้ำหัวขาวมีฤดูสืบพันธุ์อยู่ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ทำรังรูปถ้วยโดยรังยึดเกาะกับผนังลำห้วยหรือก้อนหิน วัสดุทำรังประกอบด้วยมอส ดิน หญ้าแห้ง รากไม้และเส้นใยยาวๆ เล็ก ๆ และใบไม้ที่เหลือแต่เส้นโครงใบ ก่อนสร้างรังนกอมน้ำไปรดบริเวณสร้างรังให้เปียกและจุ่มวัสดุสร้างรังในน้ำก่อนนำไปสร้างรัง ขนาดของรังโดยเฉลี่ยภายนอกปากรังภายนอกกว้าง 13.58 เซนติเมตร (S.D=1.48) ปากรังภายในกว้าง 7.99 เซนติเมตร รังสูง 12.2 เซนติเมตร (S.D.=2.98) ความลึกของรัง 6.55 เซนติเมตร (S.D.=0.95) ความสูงของรังจากพื้นน้ำ 1.34 เมตร (S.D.=0.48) (N=11) นกใช้เวลาสร้างรังประมาณ 7-17 วัน วางไข่จำนวน 3 ฟอง ไข่มีผิวมันสีขาวนวลหรือสีเนื้อมีจุดประกายทั่วฟองขนาดไข่ กว้าง X ยาว เฉลี่ย 18.12 x24.08 มิลลิเมตร ( N=27) S.D.=0.39,0.87 น้ำหนักไข่เฉลี่ย 3.96 กรัม (N= 27 , S.D.=0.19 ) ระยะเวลาฟักไข่ 15-17 วัน อุณหภูมิในรังฟักไข่เฉลี่ย 29.58 เซลเซียส ( S.D.=0.89) ลูกนกแรกเกิดมีขนปกคลุมตัวเล็กน้อย ตายังไม่ลืม ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ นกทั้งสองเพศช่วยกันป้อนอาหารลูกนกแต่เช้า โดยนำอาหารไปจุ่มน้ำก่อนนำไปป้อน นกป้อนอาหารเฉลี่ยชั่วโมงละ 7.98 ครั้ง นกใช้เวลาเจริญเติบโตในรังประมาณ 15 วัน นกกางเขนน้ำหัวขาวมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงในการดำเนินชีวิต ดังนั้นการอนุรักษ์นกกางเขนน้ำหัวขาวจึงจำเป็นต้องอนุรักษ์ป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้สมบูรณ์
ปีที่ตีพิมพ์
2543  
คำค้น
การสืบพันธุ์ , นิเวศวิทยา , นกกางเขนน้ำหัวขาว
download
เอกสารโครงการ
 
ที่มา
วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย ปีที่9 ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม ปี 2544 หน้า 89 -101

ผู้ศึกษา
หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2550  
[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ]
2545  
[นิเวศวิทยาสัตว์ป่า ]
2544  
[นิเวศวิทยาและชีววิทยา ]
2543  
[นกกางเขนน้ำ]
2543  
[นก]
2543  
[นก]
2543  
[ชีววิทยาสัตว์ป่า ]
2540  
[นิเวศวิทยาสัตว์ป่า ]
2538  
[ชีววิทยาป่าไม้ ]
2536  
[นิเวศวิทยาสัตว์ป่า ]
2526  
[ชีววิทยาสัตว์ป่า ]
2526  
[นิเวศวิทยา ชีววิทยา ]
2524  
[ชีววิทยา ]
 
[ชีววิทยา ]

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::