Highlight
ขออนุญาติ1
 

 

 

ข้อมูลนักวิจัย
นายโกมล  บุญไชย
ประวัติ
ชื่อ: นายโกมล บุญไชย
ตำแหน่ง:
ความเชี่ยวชาญ: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
การศึกษา:
ข้อมูลติดต่อ:
โครงการวิจัยในปัจจุบัน
-
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
นิเวศวิทยาและประชากรของกระทิงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง [2538] ดาวน์โหลดไฟล์

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::