เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
บึงฉวาก01.jpg
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก

ประวัติความเป็นมา:
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2525 นายจรินทร์ กาญจโนมัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้น ได้เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณรอบ ๆ พื้นที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และเห็นว่าบึงฉวากเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีนกชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ ควรจะอนุรักษ์ไว้ จึงเสนอมายังกองอนุรักษ์สัตว์ป่า (เดิม) กรมป่าไม้ เพื่อให้ทำการสำรวจหาข้อมูล และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2525 ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้พื้นที่บริเวณบึงฉวาก ในท้องที่ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และตำบลปากน้ำ ตำบลเดิมบาง ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 48 วันที่ 29 มีนาคม 2526

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:29/3/2526[100/18]
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 2000  ไร่
ภูมิประเทศ: มีสภาพเป็นบึงยาว เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร มีถนนและที่ดินของราษฎรอยู่โดยรอบ ลักษณะดินเป็นดินเหนียว พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าปลูก
ภูมิอากาศ: ลักษณะอากาศ อากาศเย็นสบายตลอดปี ชนิดพรรณไม้และสัตว์ป่า
ธรณีวิทยา:

 
กรงนกใหญ่
กรงนกใหญ่

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: บริเวณพื้นที่ที่เป็นป่าปลูกมีชนิดพันธุ์ไม้ ได้แก่ หว้า ตะขบ มะขามเทศ สะเดา ฯลฯ และมีพืชน้ำขึ้นอยู่ทั่วไป ได้แก่ บัวหลวง บัวแดง บอน ผักตบชวา และอ้อ
ทรัพยากรสัตว์ป่า: ชนิดสัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ นาก และมีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ 58 ชนิด เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดลาย นกกวัก นกอีลุ้ม นกอีล้ำ นกอีโก้ง นกเขาไฟ นกอีแจว นกปากห่าง นกเป็ดคับแค เป็นต้น

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:
การคมนาคม: โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือและสายใต้ ไปยังตลาดท่าช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วจ้างเหมารถจักรยานยนต์รับจ้างไปถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
ที่ตั้ง:
สถานที่ติดต่อ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:

การประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
หมายเหตุ:

 สภาพแวดล้อมบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก

เรือนกระต่าย
เรือนกระต่าย

 

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::