เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
บึงบอระเพ็ด.jpg
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

ประวัติความเป็นมา:
บึงบอระเพ็ดเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยนกน้ำนานาชนิด แต่เมื่อมีการล่าทำลายในรูปแบบของเกมส์กีฬา และการมีอาชีพดักนกขาย จึงทำให้ปริมาณนกลดลงอย่างน่าวิตก งานจัดการสัตว์ป่า กองบำรุง กรมป่าไม้ จึงได้รวบรวมข้อมูลรายงานต่อกรมป่าไม้ เพื่อให้ดำเนินการประกาศกำหนดให้บริเวณบึงบอระเพ็ดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:15/7/2518[92/132]
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 66250  ไร่
ภูมิประเทศ: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด มีลักษณะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีน้ำเก็บกักตลอดปี สามารถเก็บกัดน้ำไว้ได้ระดับมาตราฐานที่กำหนด คือ 23.80 เมตร ร.ท.ก. บริเวณขอบบึงบอระเพ็ด เป็นที่ราบมีบ้านเรือนราษฎรปลูกล้อมรอบเป็นระยะ ๆ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ น้ำจะท่วมในฤดูน้ำหลาก (กันยายน-มกราคม) จึงทำให้อาณาเขตของบึงกว้างออกไปอีกในช่วงเวลาดังกล่าว รอบบึงมีพันธุ์ไม้น้ำขึ้นอยู่ทั่วไป บางตอนมีซากพันธุ์ไม้ทับถมเป็นผืนใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งที่นกจะทำรังและวางไข่ ความลึกโดยเฉลี่ยของน้ำประมาณ 3 เมตร
ภูมิอากาศ: ลักษณะอากาศทั่ว ๆ ไป คล้ายคลึงกับทางภาคกลาง ยกเว้นฤดูร้อนอากาศมักร้อนจัด บางปีร้อนถึง 40 องศาเซลเซียส สำหรับในตัวบึงบอระเพ็ด และประมาณเดือนกันยายน-มกราคม ปริมาณน้ำในบึงจะล้นหลากเกินกว่าระดับเขื่อน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมได้
ธรณีวิทยา:

 
นกปากห่าง
นกปากห่าง

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: บึงบอระเพ็ดมีเกาะเล็ก ๆ อยู่ในบึงประมาณ 10 เกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ เป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมรวมตัวของพืชน้ำจำพวกสนุ่น (อ้อชนิดหนึ่ง) เอื้อง หญ้าไผ่ กกขนาก เอื้องเพ็ดม้า หญ้าไทร ฯลฯ พืชน้ำที่พบตามชายฝั่งส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับพวกตามเกาะ มีเพิ่มเติมบางชนิด เช่น อ้อกระโจง บัวสาย บัวหลวง บอน จอกหูหนู ผักตบชวา ฯลฯ พันธุ์พืชที่สำรวจพบขณะนี้มีประมาณ 100 ชนิด
ทรัพยากรสัตว์ป่า: บีงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความอุดมสมบูรณ์ของนกนานาชนิด ทั้งที่หากินในน้ำและบนบก อาศัยทำรังและวางไข่ตามชายฝั่ง หรือตามกลุ่มพืชน้ำ มีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ รวมนับร้อยชนิด ชนิดที่สำคัญได้แก่ นกยาง นกนางแอ่น นกจาบคาเล็ก นกเป็ดน้ำ นกกาน้ำ นกเอี้ยง นกอัญชัญ นกปากซ่อม นกกวัก นกกาบบัว นกเขา นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกกระเรียน ฯลฯ นอกจากนี้อาณาเขตของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ยังครอบคลุมถึงบริเวณวัดเกรียงไกร (วัดใหญ่-คงคาราม) และสำนักสงฆ์จอมดอยเขาพนมเศษ ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีลิงแสมแห่งละประมาณ 1,000 ตัว อาศัยอยู่ในป่าใกล้วัด

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
การคมนาคม: โดยรถยนต์ ไปตามทางหลวงสายนครสวรรค์-ท่าตะโก ระยะทาง 13 กิโลเมตร ก็จะถึงทางแยกด้านซ้ายมือไปตามทางบ้านหัวดง อีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตห้ามล่าสัตวืป่าบึงบอระเพ็ด
ที่ตั้ง:
สถานที่ติดต่อ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:

การประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
หมายเหตุ:

 สภาพแวดล้อมบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
สวนหย่อมพาสุขใจ
สวนหย่อมพาสุขใจ
นกตีนเทียน
นกตีนเทียน

 

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::