สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน00.jpg
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน

ประวัติความเป็นมา:
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแก้ว ? ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์กับคณะทำงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า บริเวณด้านล่างของอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน มีสภาพเหมาะสมน่าจะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสภาพป่าบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในสภาพดี กรมป่าไม้จึงดำเนินการตามพระราชเสาวนีย์ โดยจัดตั้ง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบนในปี พ.ศ. 2526
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 430  ไร่
ภูมิประเทศ: เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำธารขนาดเล็กไหลผ่าน ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตร ความลาดชันเฉลี่ย 5-10 องศา ดินเป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาผสมป่าเบญจพรรณ
ภูมิอากาศ: สภาพอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูงสุด 40๐C ในฤดูร้อน อุณหภูมิต่ำสุด 17 ๐C ในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตร ต่อปี
ธรณีวิทยา:

 


 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: ชนิดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ตะเคียน กระบก กระบาก ตะแบก เคี่ยม มะค่าโมง ยางแดง โมกมัน สมพง กฤษณา พะยอม คอแลน มะไฟ ติ้ว นนทรี มะเดื่อป่า ปอสา พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หวาย ผักหนาม หมากลิง เฟิร์น
ทรัพยากรสัตว์ป่า: ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สำรวจพบในธรรมชาติ ได้แก่ นกแก๊ก ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่าตุ้มหูขาว นกขุนทอง นกเอี้ยงสาลิกา นกเอี้ยงหงอน นกเขาเขียว นกเขาไฟ นกกางเขนบ้าน นกกางเขนดง นกกะรางหัวหงอก นกกะรางหัวขวาน นกแซงแซวหางบ่วง นกกระปูด นกโพระดก นกปรอดเหลืองหัวจุก นกกระแตแต้แว๊ด นกบั้งรอก นกขุนแผน นกเค้าแมว นกกะเต็น เหยี่ยวนกเขา เหยี่ยวแดง เก้ง กระจงหนู หมูป่า หมีควาย ชะมด อีเห็น พังพอน กระจ้อน กระรอก กระแต กระต่ายป่า เสือปลา แมวดาว งูหลาม งูเหลือม งูสิงห์ งูจงอาง

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:
การคมนาคม: เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ผ่านมีนบุรี อำเภอเมือง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 และ 317 ถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ผ่านอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ผ่านอำเภอประจันตคาม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงจังหวัดสระแก้ว ระยะทางประมาณ 214 กิโลเมตร จังหวัดสระแก้วเดินทางผ่านสถานี ขนส่งรถโดยสารประจำทาง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3462 ผ่านบ้านคลองน้ำเขียว เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3485 แยกเข้าอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก ถึงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร
ที่ตั้ง: อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา เนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พิกัด TA 085465 (ระวางแผนที่ บ้านช่อง กุ่มใหญ่ที่ 5436 T)
สถานที่ติดต่อ: สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน ตู้ ปณ. 21 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
ข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเหตุ:

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::