60. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน
กะทูน0.jpg
60. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน

ประวัติความเป็นมา:
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2531 ได้เกิดการพังทลายของดินบนภูเขา ไหลลงสู่ลำห้วย ขณะที่ฝนตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลานาน คลองกะทูน และคลองดินแดง กลายเป็นทะเลโคลน ทราย หิน กิ่งไม้ ต้นไม้ ไหลบ่า ท่วมบ้านเรือน โดยเฉพาะที่บ้านกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความเสียหายมากที่สุด ทั้งเสียชีวิต บ้านเรือนพังทลาย พื้นที่ทำกิน ทั้งที่นาและสวนเสียหาย เพราะมีทรายและหินทับถมสูงกว่าดินเดิมประมาณ 1 เมตร จึงได้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลอง กะทูน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ จากนั้นหมู่บ้านกะทูนก็จมอยู่ใต้น้ำ จนกระทั่งทุกวันนี้จากเหตุการณ์ครั้งนั้น กรมป่าไม้ จึงได้สั่งเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจพื้นที่ป่า ต้นน้ำดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก จากการสำรวจพบพื้นที่ป่า ดังกล่าว เหมาะสมที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ 1. มีสัตว์ป่าชนิดที่หายาก คือ เสือ ช้างป่า สมเสร็จ เลียงผา นกเงือก 2. มีแหล่งน้ำ แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ป่า 3. อยู่ห่างจากชุมชน 4. เป็นป่าที่ความหลากหลายทั้งพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า 5. ไม่อยู่ในครอบครองหรือกรรมสิทธิ์โดยชอบด้านกฎหมายของบุคคลใด
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 71300  ไร่
ภูมิประเทศ: เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน มีความลาดชันมาก มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ อย่างหนาแน่น ส่วนมากจะเป็นป่าดิบชื้น และป่าดินเขา ยอดเขาสูงสุด 1,366 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เทือกเขาแห่งนี้บางส่วนประกอบด้วย ภูเขาหินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พื้นผิวดินส่วนมากประกอบ ด้วยดินทราย และหินเกาะตัวกันแบบหลวม ๆ ไม่จับตัวแน่น การพังทลาย ของดินจึงเกิดขึ้นโดยง่าย
ภูมิอากาศ: ป่าเขากะทูน - ป่าปลายกะเปียด เป็นป่าอยู่ในเขตร้อน อยู่ภายใต้อิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน มากนัก เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.07 ๐C อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเดือน เมษายน และเดือนที่มีฝนตกในปริมาณมากที่สุด คือเดือน พฤศจิกายน
ธรณีวิทยา:

 


 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำ สำคัญ ๆ ของลำห้วยหลายวานที่ไหลลงสู่แม่น้ำตาปี และพื้นที่ติดต่อกับอุทยาน แห่งชาติถึง 3 แห่ง เชื่อมต่อกับพื้นที่ป่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ทรัพยากรสัตว์ป่า: สัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิดที่มีอยู่ชุกชุม คือ ช้างป่า สมเสร้จ เลียงผา หมูป่า เก้ง หมี ชะนี ลิงค่าง ชะมด อีเห็น บ่าง เสือดำ แมวป่า นาก กระจง พญากระรอกดำ เม่น พังพอน

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:
การคมนาคม:
ที่ตั้ง: สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตู้ ปณ. 9 อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 70280 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปทางดานทิศเหนือประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ขอบอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
สถานที่ติดต่อ:
ข้อมูลเพิ่มเติม: หัวหน้าเขต นายทรงชัย ทองบุญยัง เจ้าพนักงานป่าไม้ 5
หมายเหตุ:

 สภาพแวดล้อมบริเวณ60. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน 

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::