เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์
ประวัติความเป็นมา:
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ทุ่งนาคราชและป่าเขาใหญ่ในท้องที่ ตำบลหนองหญ้า ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านเก่า และตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าสงวน อย่างเลียงผา ซึ่งเป็นสัตว์สงวน 1 ใน 15 ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์ กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่า (เดิม) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่และได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2531

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา:9/8/2532[106/75]
  • ข้อมูลด้านกายภาพ:
 
พื้นที่: 56250  ไร่
ภูมิประเทศ: ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาหินสลับซับซ้อน เป็นหุบเขาและหน้าผาสูงชัน และมีถ้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมาก บางถ้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี
ภูมิอากาศ: ลักษณะอากาศ ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูฝนจะมีฝนตกปริมาณปานกลางถึงมาก ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นแห้งแล้ง และมีลมแรง
ธรณีวิทยา:

 
  • ข้อมูลด้านชีวภาพ
 
ทรัพยากรป่าไม้: สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ แดง ประดู่ มะค่าแต้ เต็ง รัง หว้า มะกอกป่า เป็นต้น
ทรัพยากรสัตว์ป่า: ชนิดของสัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ เลียงผา เก้ง อีเห็น เม่น งูชนิดตางๆ และนกชนิดต่างๆ เช่น นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกตบยุง นกเขาไฟ เป็นต้น

  • ข้อมูลทั่วไป
 
ลักษณะของชุมชนในพื้นที่:
การคมนาคม:
ที่ตั้ง: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณป่าทุ่งนาคราชและป่าเขาใหญ่ ในท้องที่ตำบลหนองหญ้า ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านเก่า และตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนสำนักงานของเขตฯ ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 56,250 ไร่
สถานที่ติดต่อ: ตำบลหนองหญ้า ตำบลหนองบัว ตำบลบ้านเก่า และตำบลวังน้ำเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม:

การประกาศจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์
หมายเหตุ:

Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::