ประเภท: 
การจัดเรียง:

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ชื่อหน่วยงาน
  01. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
  02. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
  03. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
  04. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก
  04. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
  05. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว - เขาชมภู่
  06. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
  07. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง
  08. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
  09. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
  10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
  11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะและห้วยใหญ่
  12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ
  13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
  14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
  15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
  16. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
  17. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
  18. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
  19. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
1 2 3Copyrights 2006 :: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ::