ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

ประกาศ!

 

เปิดรับบทความสำหรับพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) no. 43, 2015 กำหนดรับบทความถึง 31 มีนาคม 2558

Emails: r.pooma@hotmail.com, rpooma@dnp.go.th

 

 

โปรดทราบสำนักงานหอพรรณไม้จะปิดให้บริการในส่วนของ ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไมในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม และในส่วนของหอพรรณไม้ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 เนื่องจากมีการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์ป่าไม้

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
 

ทองกวาวดอกเหลือง Butea monosperma (Lam.) Taub.

วงศ์ Fabaceae

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

กาหลงแดง Bauhinia galpinii N. E. Br.

ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบรูปไข่ ปลายเว้าประมาณหนึ่งส่วนสาม ด้านล่างมีนวล เส้นโคนใบ 7 เส้น ช่อดอกออกสั้น ๆ ตรงข้ามใบ ก้านดอกยาว 2-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปใบพาย แฉกด้านเดียว พับงอกลับ กลีบดอกสีแดงเข้ม ขนาดไม่เท่ากัน มีก้าน เกสรเพศผู้ 3 อัน เป็นหมัน 2-3 อัน ฝักปลายเป็นจงอย มี 3-5 เมล็ด มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาทางตอนใต้ ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป

หนังสือใหม่

 


Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 42, December, 2014Flora of Thailand
Vol. 11 part 4, 2014/vol. 12 part 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Plant Names' Tem Smitinand
Revised edition 2014


Herbarium News

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

 

BKF partners

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand