ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

-  

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
 

กกปากนก Carex oedorrhampha Nelmes
วงศ์ Cyperaceae

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

กกแก้ว Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler

กกมีเหง้า โคนหนาคล้ายหัว ใบรูปแถบ ยาวได้ถึง 50 ซม. กาบใบเป็นหลอด ใบประดับ 4-5 อัน ยาวได้ถึง 22 ซม. ส่วนโคนด้านบนสีขาว ช่อแบบกระจุกแน่นออกเดี่ยว ๆ มี 4-16 ช่อย่อย เกสรเพศผู้ 2-3 อัน ยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน ผลเว้าสองด้าน ปลายจรดโคนก้านเกสรเพศเมียรูปสามเหลี่ยม มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อน

หนังสือใหม่

 


Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 42, December, 2014Flora of Thailand
Vol. 11 part 4, 2014/vol. 12 part 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Plant Names' Tem Smitinand
Revised edition 2014


Herbarium News

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

 

BKF partners

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand