ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

ประกาศ! ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เรากำลังปรับปรุงเวปไซต์ใหม่

 

ข้อมูลพืช

 

คำศัพท์เดือนมีนาคม 2557

 

เข็มปานามา

เข็มปานามา Buddleja davidii Franch. - Scrophulariaceae

เข็มปานามา จอกหูหนู ตานซ่าน ตานทราย โตงวะ มะยมแก้ว ระฆังแก้ว ว่านนางตัด แหนแดง

 

 

  • บรรณานุกรมห้องสมุดพฤกษศาสตร์
  • ข้อมูลสำหรับการค้นพืชที่มีท่อลำเลียงของไทยกว่า 2500 ข้อมูล จากวารสารและหนังสือด้านพฤกษศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถค้นได้ที่ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 


วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany)

 

วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) เป็นวารสารที่เสนองานวิจัย บทความด้านพฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยา ก่อนส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ กรุณาอ่าน Guidelines for Authors อย่างละเอียด

 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

 

 

ระฆังแก้ว Campanumoea javanica Blumeระฆังแก้ว Campanumoea javanica Blume

ไม้เถาล้มลุก ใบเรียงตรงข้าม ดอกรูประฆัง ออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ กลีบเลี้ยงอยู่ใต้รังไข่ ไม่เชื่อมติดรังไข่ ติดทน กลีบดอกสีขาวครีมอมเขียว มีลายสีม่วงอ่อน ๆ ด้านใน รังไข่อยู่ใต้กลีบดอก ผลแก่สีม่วง พบอินเดีย ภูฏาน เนปาล จีนตอนใต้ พม่า ลาว เวียดนาม ชวา ในไทยส่วนมากพบทางภาคเหนือ ขึ้นตามชายป่าดิบเขาหรือป่าสน ระดับความสูง 1000-2000 เมตร

หนังสือใหม่

 


คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่า ป้องกันอุทกภัย: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2556Herbarium News

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

 


Thai Forest Bulletin (Botany)

 


Thai Forest Bulletin (Botany) No. 41, November, 2013

Flora of Thailand

 


Flora of Thailand Vol. 11 part 3
2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

 

เห็ดถ้วยแชมเปญ Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze
เห็ดถ้วยแชมเปญ

Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze

แสตมป์พรรณไม้

 

แสตมป์พรรณไม้ ชุดงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2535 (แบบที่ 1)

 

 

เวปไซต์พันธมิตร (BKF partners)

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)