ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

ประกาศ!

 

เปิดรับบทความสำหรับพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) no. 43, 2015 กำหนดรับบทความถึง 31 มีนาคม 2558

Emails: r.pooma@hotmail.com, rooma@dnp.go.th

 

 

โปรดทราบสำนักงานหอพรรณไม้จะปิดให้บริการในส่วนของ ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไมในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม และในส่วนของหอพรรณไม้ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 เนื่องจากมีการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์ป่าไม้

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
 

ดาวเรืองป่า Anisopappus chinensis (L.) Hook. & Arn.

วงศ์ Asteraceae

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

กล้วยคุนหมิง Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

ไม้ล้มลุก แตกกอ ลำต้นสั้น ใบยาวได้ถึง 50 ซม. ด้านล่างมีนวล ช่อดอกตั้งขึ้น ยาว 20-25 ซม. ใบประดับสีเหลือง ช่วงโคนเป็นดอกเพศเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวมที่เชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก ตื้น ๆ กลีบรวมที่แยกปลายเว้าตื้น ปลายเป็นติ่งแหลม ผลสดมีหลายเมล็ด มีขนหนาแน่น เมล็ดจำนวนมาก ขั้วเมล็ดสีขาว มีถิ่นกำเนิดในจีนตอนใต้ มีสรรพคุณด้านสมุนไพร ใช้เลี้ยงสุกร

หนังสือใหม่

 


Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 42, December, 2014Flora of Thailand
Vol. 11 part 4, 2014/vol. 12 part 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Plant Names' Tem Smitinand
Revised edition 2014


Herbarium News

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BKF partners

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand