สารานุกรมพืชในประเทศไทย
(The Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

เทียนสันติสุข
วันที่ 31 สิงหาคม 2552

Impatiens santisukii T. Schmizu

Balsaminaceae

ไม้ล้มลุก สูงได้ประมาณ 30 ซม. ลำต้นเกลี้ยง แตกกิ่ง ปลายกิ่งมีขนสั้นนุ่มหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1.5-6 ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบรูปลิ่มหรือเรียวสอบ ขอบใบหยักมน มีขนต่อมตามหยักจรดก้านใบ มีต่อมใกล้โคนแผ่นใบ แผ่นใบมีขนยาวด้านบน เกลี้ยงด้านล่าง ก้านใบยาว 1-3 ซม. ดอกออกเดี่ยวๆ หรือเป็นคู่ตามซอกใบ ดอกสีม่วง ก้านดอกยาว 0.5-2.5 ซม. มีขนหนาแน่น มีใบประดับขนาดเล็กติดที่โคนก้านใบ กลีบเลี้ยงกลีบข้าง 2 กลีบ ขนาดเล็ก ยาวได้ประมาณ 1 มม. มีขนสั้นนุ่ม กลีบปากเป็นถุง ด้านนอกมีขนหนาแน่น ปากกว้าง 5-6 มม. ลึกเท่าๆ ความกว้าง เดือยโค้งเล็กน้อย ยาว 1-1.5 ซม. กลีบดอกกลีบกลางรูปหัวใจ ยาว 0.8-1 ซม. เส้นกลางกลีบเป็นสันตอนปลายคล้ายเขา มีขนหนาแน่น กลีบปีกยาว 1-1.2 ซม. แฉกลึก มีปื้นสีขาวด้านใน กลีบคู่นอกยาวกว่ากลีบคู่ในเล็กน้อย แคปซูลเต่งตรงกลาง มีขนหนาแน่น ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดรูปไข่ ยาวประมาณ 2 มม. มีตุ่มทั่วไป

เทียนสันติสุขเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยสุเทพ, แม่แตง) และแม่ฮ่องสอน (ปาย) ขึ้นตามป่าดิบเขา ระดับความสูง 1300-1600 เมตร

หมายเหตุ  มีลักษณะคล้ายกับเทียนดอย Impatiens violiflora Hook. f. แต่ขนาดกลีบเลี้ยงและกลีบดอกเล็กกว่า กลีบปีกคู่นอกยาวกว่าคู่ใน ไม่มีจุดสีเหลืองกลางปื้นขาว และสันปีกเป็นเขาที่ปลายกลีบกลางมีขนาดใหญ่กว่า ชื่อชนิดตั้งตามศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข ผู้เก็บเป็นครั้งแรก

ไม้ล้มลุก ลำต้น แตกกิ่ง ขึ้นใต้ร่มเงาในป่าดิบเขา
(ภาพ: ปรีชา การะเกตุ: ดอยสุเทพ เชียงใหม่)

ใบมีขนหนาแน่นด้านบน กลีบกลางรูปหัวใจ กลีบปีกมีปื้นสีขาวด้านใน เดือยโค้งยาว แคปซูลมีขนหนาแน่น
(ภาพ: ปรีชา การะเกตุ: ดอยสุเทพ เชียงใหม่)


ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช