สารานุกรมพืชในประเทศไทย
(The Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ทุ้งฟ้า

ทุ้งฟ้า
วันที่ 2 เมษายน 2550

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ไม้ต้น สูงได้ประมาณ 30 ม. กิ่งมีขนประปราย ใบเดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาว 5.5-28 ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบรูปลิ่ม เส้นใบมี 14-21 เส้น ก้านใบยาว 0.5-2.5 ซม. ดอกออกเป็นช่อกระจุก แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 3.5-12 ซม. ดอกจำนวนมาก สีขาวหรือเหลืองอ่อน ก้านดอกยาว 0.2-0.5 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 0.1-0.2 ซม. เกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุ่มและขนครุย กลีบดอกรูปดอกเข็ม มี 5 กลีบ กลีบเรียงซ้อนกันทางด้านขวาในตาดอก หลอดกลีบยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนสั้นนุ่มที่ปากหลอด กลีบดอกรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 0.4-0.7 ซม. มีขนครุย เกสรเพศผู้ติดเหนือกึ่งกลางของหลอดกลีบดอก อับเรณูยาวประมาณ 0.1 ซม. จานฐานดอกไม่มีหรือเป็นวงสั้นๆ รังไข่มี 2 ช่อง เกลี้ยง เกสรเพศเมียยาวประมาณ 0.3 ซม. ผลออกเป็นฝักคู่ยาว เกลี้ยง ยาว 22-40 ซม. เมล็ดจำนวนมาก รูปขอบขนาน ปลายแหลม ยาว 0.4-0.8 ซม. มีขนครุย ยาวประมาณ 0.1 ซม.

ทุ้งฟ้ามีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง พบตั้งแต่จีน พม่า เวียดนาม กัมพูชา และภูมิภาคมาเลเซียจนถึงนิวกินี ในไทยพบทางภาคใต้ ขึ้นในป่าดิบชื้น ระดับความสูงจนถึงประมาณ 300 เมตร

ชื่ออื่น   กระทุ้งฟ้าไห้, ทุ่งฟ้าไก่ (ชุมพร); ตีนเทียน (สงขลา); พรวมพร้าว (ปัตตานี)

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ดอกจำนวนมาก
(ภาพ: น้ำตกวิภาวดี สุราษฎร์ธานี)

ผลออกเป็นฝักคู่ เรียวยาว
(ภาพ: น้ำตกทรายขาว ยะลา)


ทุ้งฟ้าไก่
วันที่ 2 เมษายน 2550

Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don

Apocynaceae

ดูที่ ทุ้งฟ้าเอกสารอ้างอิง

Middleton, D. J. (1999). Apocynaceae. In Flora of Thailand Vol. 7 part 1: 44.

ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช