สารานุกรมพืชในประเทศไทย
(The Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ต้นใต้ใบ

ต้นใต้ใบ
วันที่ 4 เมษายน 2555

Phyllanthus elegans Wall. ex Müll. Arg

Euphorbiaceae

ดูที่ ผักหวานดง

ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช