สารานุกรมพืชในประเทศไทย
(The Encyclopedia of Plants in Thailand)


หมวดตัวอักษร 


Index to botanical names


ค้นหาคำศัพท์
ค้นหาคำศัพท์   

ดุสิตา

ดุสิตา
วันที่ 30 เมษายน 2551

Utricularia delphinioides Thorel ex Pellegr.

Lentibulariaceae

ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีไหลเป็นเส้นขนาดเล็ก มีใบหลายใบออกจากไหล รูปแถบ ยาวได้ประมาณ 2.5 ซม. กับดักแมลงขนาดเล็กติดบนไหลและใบ เป็นกะเปราะกลมๆ ยาว 0.1-0.2 ซม. ช่อดอกออกเดี่ยวๆ แบบช่อกระจะ ตั้งตรง เกลี้ยง สูงได้ประมาณ 60 ซม. มีเกล็ดและใบประดับขนาดเล็กจำนวนมาก ในแต่ละช่อมี 1-15 ดอก ก้านดอกยาว 0.1-0.8 ซม. มีปีกแคบๆ กลีบเลี้ยง 2 กลีบ รูปไข่แคบๆ ยาว 0.6-0.9 ซม. กลีบดอกสีม่วงเข้ม รูปปากเปิด ยาว 1.2-2.5 ซม. กลีบล่างมีเดือยรูปลิ่ม เกสรเพศผู้ 2 อัน ติดที่โคนกลีบดอกกลีบบน ก้านเกสรยาวประมาณ 0.2 ซม. รังไข่รูปรี ยาว 0.3-0.4 ซม. ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผลแบบแคปซูล รูปรี ยาว 0.3-0.4 ซม. เมล็ดขนาดเล็กจำนวนมาก

ดุสิตาพบเฉพาะในภูมิภาคอินโดจีน และไทยทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นตามที่ชื้นแฉะบนลานหินหรือบ่อน้ำ ชายป่าสนและป่าเต็งรัง ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1300 เมตร

ช่อดอกออกเดี่ยวๆ แบบช่อกระจะ ตั้งตรง
(ภาพ: ผาแต้ม, อุบลราชธานี)

กลีบดอกสีม่วงเข้ม รูปปากเปิด กลีบล่างมีเดือยรูปลิ่ม
(ภาพ: ผาแต้ม, อุบลราชธานี)

ถิ่นที่อยู่บนลานหินที่ชื้นแฉะ ขึ้นประปนกับสร้อยสุวรรณา (U. bifida)
(ภาพ: ผาแต้ม, อุบลราชธานี)เอกสารอ้างอิง

Taylor, P. (1989). The Genus Utricularia - a taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional series 14: 365-368.

ความพึงพอการใช้งาน Web Site หน้าสารานุกรมพืช