สื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักงานหอพรรณไม้

 

หมายเหตุ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ได้แจกจ่ายหมดแล้ว และมีบางฉบับที่สามารถดาว์โหลดในรูปแบบ pdf ได้ ดูที่หน้า archive

 

 

 

ชื่อพรรณไมแห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์

ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557

ราชันย์ ภู่มา และสมราน สุดดี (บรรณาธิการ)

 

ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ จากหนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 มีจำนวนพรรณไม่ทั้งไม้พื้นเมืองและไม้ต่างถิ่นเกือบ 6500 ชนิด พร้อมชื่อพฤกษศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น

<สืบค้นข้อมูล>

 

 

 

 

คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานหอพรรณไม้ พ.ศ. 2556

 

หนังสือคู่มือสำหรับการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกป่าเพื่อป้องกันอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 105 ชนิด แบ่งเป็นไม้โตเร็ว 43 ชนิด และไม้โตช้า 62 ชนิด เป็นไม้ท้องถิ่นที่สามารถพบได้ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือหรือใกล้เคียง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามประกอบการตัดสินใจคัดเลือกชนิด พรรณไม้ที่เหมาะสมในการปลูกป่า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา การเพาะและขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ พร้อมด้วยข้อแนะนำต่าง ๆ ในรูปแบบเดียวกับหนังสือ "คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย" ที่ตีพิมพ์เมื่อ ปีพ.ศ. 2555

<ดาวโหลดหนังสือ>

 

 

ป่าไม้ของประเทศไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555

ธวัชชัย สันติสุข, สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

หนังสือ “ป่าของประเทศไทย” ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม พ.ศ. 2555 โดยมีภาพประกอบและเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับฉบับที่พิมพ์ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง แต่มีการแก้ไขคำผิดเพิ่มเติม และได้ปรับปรุงรูปเล่มใหม่ให้ดูสวยงามและเป็นสัดส่วนมากขึ้

<ดาวโหลดหนังสือ>

 

 

คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัย

สำนักงานหอพรรณไม้ พ.ศ. 2555

 

หนังสือคู่มือสำหรับการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกป่าเพื่อป้องกันอุทกภัย จำนวน 80 ชนิด แบ่งเป็นไม้โตเร็ว 50 ชนิด และไม้โตช้า 30 ชนิด ที่ไม้ท้องถิ่นที่สามารถพบได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 8 แห่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำท่าจีน และ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นคู่มือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามประกอบการตัดสินใจคัดเลือกชนิด พรรณไม้ที่เหมาะสมในการปลูกป่า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา การเพาะและขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ พร้อมด้วยข้อแนะนำในการปลูกเพื่อให้ ประสบผลสำเร็จ รายละเอียดของพรรณไม้แต่ละชนิดที่แนะนำว่าเหมาะสมต่อการปลูกป่า

<ดาวโหลดหนังสือ>

 

พฤกษศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553

สำนักงานหอพรรณไม้ พ.ศ. 2553


หนังสือรวบรวมภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ของพรรณไม้ไทยจำนวน 84 ภาพ พร้อมข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

<ดาวโหลดหนังสือ>

หมายเหตุ ในหนังสือที่ดาวโหลดนี้ ได้แก้ไขคำผิดแล้ว คือ หน้าสารบัญและหน้า 144 กันภัย ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องคือ Afgekia sericea Craib

 

 

 

 

 

honor_book

พรรณไม้เกียรติประวัติของไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
สำนักงานหอพรรณไม้


หนังสือรวบรวมรายชื่อพรรณไม้ จำนวน 80 ชนิด ที่ได้รับการตั้งชื่อตามพระนามของราชวงศ์ บุคคลสำคัญด้านพฤกษศาสตร์ และสถานที่ของประเทศไทย

 

 

 


 

สนใจสื่อสิ่งพิมพ์ข้างต้นติดต่อ สำนักงานหอพรรณไม้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถ. พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2561 0777 ต่อ 1476

 

<กลับขึ้นด้านบน>