การเยี่ยมชมสำนักงานหอพรรณไม้ของผู้บริหารระดับกระทรวง

 

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ์ และโฆษกกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธนัสก์ ทวีเกื้อกูลกิจ
28 กรกฎาคม 2552

 


<กลับขึ้นด้านบน>