หน้าแรก
  คำศัพท์น่ารู้  
 
  ปัญหาพฤกษ์
 

หนังสือพิมพ์
"จิ๋ว"
  

 

ส่วนประกอบของต้นไม้
PARTS OF PLANT

มาทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของพืชกันเถอะ!

ส่วนต่างๆของพืช ซึ่งมีรูปร่างและหน้าที่ที่แตกต่างกัน นักพฤกศาสตร์ และนักวิจัยใช้ความแตกต่าง
ของรูปร่าง รูปทรง ขนาด และหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆในการจำแนกพืชออกเป็นกลุ่ม

 
                    จัดทำโดย น.ส.มิตราภรณ์ วัชโรทัย นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์