ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

 

ประกาศ!

 

เปิดรับบทความสำหรับพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) no. 43, 2015 กำหนดรับบทความถึง 31 มีนาคม 2558

Emails: r.pooma@hotmail.com, rpooma@dnp.go.th

 

 

โปรดทราบสำนักงานหอพรรณไม้จะปิดให้บริการในส่วนของ ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ป่าไมในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม และในส่วนของหอพรรณไม้ ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 เนื่องจากมีการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์ป่าไม้

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
 

บัวแฉก Dipteris conjugata Reinw.

วงศ์ Dipteridaceae

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

บลูลิป Sclerochiton harveyanus Nees Acanthaceae

ไม้พุ่มหรือรอเลื้อย ใบเรียงตรงข้าม มีขนครุยตามเส้นกลางใบทั้งสองด้าน ดอกเรียงเป็นกระจุกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง ไม่มีกลิ่นหอม กลีบดอกสีม่วง กลีบบานแผ่ออกด้านข้างด้านเดียว ยาว 1.3-1.8 ซม. มี 5 กลีบ ยาว 5-6 มม. ผลแห้งแตกมี 4 เมล็ด มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศแอฟริกาตอนใต้

หนังสือใหม่

 


Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 42, December, 2014Flora of Thailand
Vol. 11 part 4, 2014/vol. 12 part 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Plant Names' Tem Smitinand
Revised edition 2014


Herbarium News

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

 

BKF partners

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand