ข่าวสำนักงานหอพรรณไม้

 

-  

 

ฐานข้อมูลพืช

 

  • สารานุกรมพืชในประเทศไทย
 

น้ำนอง Brownlowia tersa (L.) Kosterm.

วงศ์ Malvaceae

 

 

 

 


 

พฤกษศาสตร์สำหรับเยาวชน

 

 

 

 

ความพึงพอการใช้งาน Web Site สำนักงานหอพรรณไม้

 

 

 

 

ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine Balf. f. ex Regel

ไม้ล้มลุก แตกกิ่งหนาแน่น ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเรียงตรงข้าม โคนตัด เส้นโคนใบ 3 เส้น ดอกออกเดี่ยว ๆ เรียงชิดกันคล้ายช่อกระจุก ก้านดอกยาว กลีบเลี้ยงมีปีก ปลายเป็นจงอยเรียวยาว กลีบดอก 5-6 กลีบ ก้านชูอับเรณูงอไปด้านเดียว สั้นกว่าอับเรณู อับเรณูมีรูเปิดที่ปลาย ก้านเกสรเพศเมียโค้งงอตรงข้ามเกสรเพศผู้ พืชถิ่นเดียวของเกาะ Sacotra และ Samha ของเยเมน

หนังสือใหม่

 


Thai Forest Bulletin (Botany)
No. 42, December, 2014Flora of Thailand
Vol. 11 part 4, 2014/vol. 12 part 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Thai Plant Names' Tem Smitinand
Revised edition 2014


Herbarium News

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามที่พบบ่อย (frequently asked questions)

 

 

 

BKF partners

 

- Thai Euphorbiacea

 

- Ferns of Thailand