ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 2003 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 101 หน้าละ  รายการ
1361 Prosopocoilus  buddha  kuijteni  (bomans) ด้วงคีมบูด้าใต้ Stag Beetle
1362 Sephisa  chandra  chandra ผีเสื้อจันทรา The Eastern Courtier
1363 Surendra  quercetorum  quercetorum  (Moore) ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา The Common Acacia Blue
1364 Tagiades  litigiosus  litigiosus  Moschler ผีเสื้อป้ายขาวลำธาร Water Snow Flat
1365 Tanaecia  lepidea  sthavara  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเคาท์เทา The Gray Count
1366 Astictopterus  jama C. & R. Felder, 1860 ผีเสื้อนิลป่า The Forest Hopper
1367 Cirrochroa  emalea  emalea  Guerin-Menveville ผีเสื้อสีอิฐมลายู The Malay Yeoman
1368 Discolampa  ethion  thalimar  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า The Banded Blue Pierrot
1369 Eurema  blanda Boisduval  silhetana  Wallace ผีเสื้อเณรสามจุด The Tgree-Spot Grass Yellow
1370 Eurema  blanda Boisduval  silhetana  Wallace ผีเสื้อเณรสามจุด The Three-Spot Grass Yellow
1371 Euthalia  djata  siamica  Riley & Godfrey ผีเสื้อบารอนจุดแดง The Red-spot Baron
1372 Graphium  agamemnon  agamemnon  ( Linnaeus ) ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา The Tailed Jay
1373 Herona  marathus  marathus ผีเสื้อปาชาเหลือง The Yellow Pasha
1374 Odontolabis  mouhotii  elegans  Mollenkamp ด้วงคีมกวางเหลืองทอง Dung Beetle
1375 Papilio  protenor  euprotenor  Fruhstorfer ผีเสื้อรักแร้ขาว The Magellan Birdwing
1376 Pareronia  valeria Cramer  lutescens  Butler ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมาลายู The Malay Wanderer
1377 Polyura  nepenthes  nepenthes  (Grose Smith) ผีเสื้อม้าขาวแคว้นฉาน The Shan Nawab
1378 Polyura  schreiber  assamensis  (Rothschild) ผีเสื้อม้าน้ำเงิน The Blue Nawab
1379 Rohana  parisatis  siamensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเจ้าชายดำสยาม The Siamese Black Prince
1380 Yasoda  tripunctata  atrinotata  Fruhstorfer ผีเสื้อแสดหางสามจุด The Three-spot Yamfly
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666