ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 2059 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 103 หน้าละ  รายการ
1361 ampittia  dioscorides  camertes  Hewitson ผีเสื้อจิ๋วป่าพุ่มธรรมดา The Common Bush Hopper
1362 Amathuxidia  amythaon  amythaon  Doubleday ผีเสื้อโคฮีนัวร์ The Koh-I-Nor
1363 Appias  albina  darada  C. & R. Felder ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา The Commo Albatross
1364 Appias  albina  darada  C. & R. Felder ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา The Common Albatross
1365 Appias  lyncida Cramer  vasava  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ The Chocolate Albatross
1366 Argyreus  hyperbius  hyperbius  (Linnaeus) ผีเสื้อลายเขาสูง The Indian Fritillary
1367 Arhopala  paramuta  paramuta  De Niceville ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อปีกโค้ง The Hooked Oakblue
1368 Ariadne  ariadne  pallidior  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนละหุ่งลายหยัก The Angled Castor
1369 Cethosia  penthesilea  methypsea  (Butler) ผีเสื้อกะทกรกสีคล้ำ The Plain Lacewing
1370 Cethosia  penthesilea  methypsea  (Butler) ผีเสื้อกะทกรกสีคล้ำ the plain lacewing
1371 Chersonesia  intermedia  rahrioides  Moore ผีเสื้อแผนที่แดงลายประ The Intermediate Maplet
1372 Cyclosia  Cyclosia  papilionaris  (Druny) ไม่มีข้อมูล NA
1373 Delias  descombesi  descombesi  Boisduval ผีเสื้อหนอนกาฝากจุดแดง The Red-spot Jezebel
1374 Discolampa  ethion  thalimar  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า The Banded Blue Pierrot
1375 Euploea  eyndhovii  gardineri  Fruhstorfer ผีเสื้อจรกาเชิงขีดขาวเล็ก The Lesser Striped Black Crow
1376 Euploea  midamus  chloe  (Guerin-Meneville) ผีเสื้อจรกาจุดฟ้า The Blue-Spotted Crow
1377 Euripus  nyctelius  nyctelius  (Doubleday) ผีเสื้อปีกเว้าธรรมดา The Courtesan
1378 Gandaca  harina Horsfield  distanti  Moore ผีเสื้อเณรยอดไม้ The Tree Yellow
1379 Graphium  chironides  chironides  (Honrath) ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแดงต่อขอบ The Veined Jay
1380 Graphium  megarus  megapenthes  Fruhstorfer ผีเสื้อม้าลายลายจุด The Spotted Zebra
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666