ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1873 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 94 หน้าละ  รายการ
1361 Pachliopta  aristolochiae  goniopeltis  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1362 Pachliopta  neptunus  neptunus  (Guerin-Meneville) ผีเสื้อหางตุ้มก้นเหลือง The Yellow-bodied Clubtail
1363 Papilio  polyctor  pinratanai  Racheli & Cotton ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา The Common Peacock
1364 Prosopocoilus  inquinatus  biplagiatus  (Westwood) ด้วงคีมสองแถบขาแดง
1365 Atrophaneura  aristolochiae (Fabricius)  goniopeltis ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1366 Charaxes  solon  sulphureus  Rothschild & Jordan ผีเสื้อราชาดำ (ตาลหนามดำ) The Black Rajah
1367 Charaxes  solon  sulphureus  Rothschild & Jordan ผีเสื้อราชาดำ (ตาลหนามดำ) The Black Rajah
1368 Charaxes  solon  sulphureus  Rothschild & Jordan ผีเสื้อราชาดำ (ตาลหนามดำ) The Black Rajah
1369 Doleschallia  bisaltide  pratipa  C. & R. Felder ผีเสื้อใบไม้เล็ก The Autumn Leaf
1370 Eurema  ada  iona  Talbot ผีเสื้อเณรทัลบอต The Talbot's Grass Yellow
1371 Neomyrina  nivea  periculosa  (Godman & Salvin) ผีเสื้อหางริ้วขาวใหญ่ The Great White-Imperial
1372 Pachliopta  aristolochiae  goniopeltis  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The common Rose
1373 Prosopocoilus  inquinatus  biplagiatus  (Westwood) ด้วงคีมสองแถบขาแดง Stag Beetle
1374 Charaxes  aristogiton  aristogiton  C. & R. Felder ผีเสื้อตาลหนามสองจุด The Yelow Rajah
1375 Charaxes  solon  sulphureus  Rothschild & Jordan ผีเสื้อดุ๊กจุดแดง The Red-spot Duke
1376 Charaxes  solon  sulphureus  Rothschild & Jordan ผีเสื้อราชาดำ (ตาลหนามดำ) The Black Rajah
1377 Pachliopta  aristolochiae  goniopeltis  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1378 Sternocera  aequisignata  punctatofaveata  E. Saunders แมลงทับกลมขาใหญ่ NA
1379 Stichophthalma  cambodia  aditha  Riley & Godfrey ผีเสื้อนางพญาเขมร The Cambodian Junglequeen
1380 Appias  nero  galba  Wallace ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเนโร The Orange Albatross
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666