ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1980 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 99 หน้าละ  รายการ
1361 Chersonesia  rahria  rahria ผีเสื้อแผนที่แดงลายหยัก The Wavy Maplet
1362 Choaspes  benjaminii  formosanus  Fruhstorfer ผีเสื้อบินเร็ว The Skipper
1363 Euploea  crameri  bremeri  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาลายจุด The Spotted Black Crow
1364 Eurema  simulatrix  sarinoides  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1365 Eurema  simulatrix  inouei  Shirozu & Yata ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1366 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swortail
1367 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1368 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบธรรมดา The Fivebar Swordtail
1369 Graphium  antiphates  pompilius  (Fabricius) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1370 Graphium  doson  axion  (C. & R. Felder) ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก The Common Jay
1371 Graphium  sarpedon  luctatius  ( Fruhstorfer ) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1372 Graphium  sarpedon  luctatius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1373 Jamides  philatus  subditus ผีเสื้อฟ้าวาวพม่า The Burmese Cerulean
1374 Koruthaialos  sindu  sindu  (C.&R.Felder) ผีเสื้อคาดแสดแถบกว้างยาว The Bright Red Velvet Bob
1375 Meandrusa  payeni  langsonensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1376 Megopis  sinica White  ornaticollis  (White) ด้วงหนวดยาวกลมสันเรียบ Long-horned Beetles
1377 Miletus  chinensis  learchus  C.& R.Felder ผีเสื้อหนอนกินเพลียจีน The Common Brownie
1378 Neptis  columella (Cramer)  martabana  Moore ผีเสื้อกะลาสีเทาแถบสั้น The Short-banded Sailor
1379 Penthema  darlisa  melema  Riley & Godfrey ผีเสื้อไกเซอร์สีเงิน The Blue Ka'ser
1380 Polytremis  lubricans Herrich-Schäffer ผีเสื้อหนวดพู่จุดชิด Contiguous Swift
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666