ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1987 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 100 หน้าละ  รายการ
1361 Polyura  nepenthes  nepenthes  (Grose Smith) ผีเสื้อม้าขาวแคว้นฉาน The Shan Nawab
1362 Polyura  schreiber  assamensis  (Rothschild) ผีเสื้อม้าน้ำเงิน The Blue Nawab
1363 Rohana  parisatis  siamensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเจ้าชายดำสยาม The Siamese Black Prince
1364 Yasoda  tripunctata  atrinotata  Fruhstorfer ผีเสื้อแสดหางสามจุด The Three-spot Yamfly
1365 Ancistroides  armatus  armatus  Druce, 1873 ผีเสื้อนิลกายแถบแดง The Red Demon
1366 Bibasis  sena  uniformis  Elwes & Edwards ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนแถบขาว The Orange Tailed Awl
1367 Cethosia  hypsea  hypsina  (C.&R. Felder) ผีเสื้อกะทกรกมลายู The Malay Lacewing
1368 Chersonesia  rahria  rahria ผีเสื้อแผนที่แดงลายหยัก The Wavy Maplet
1369 Choaspes  benjaminii  formosanus  Fruhstorfer ผีเสื้อบินเร็ว The Skipper
1370 Euploea  crameri  bremeri  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาลายจุด The Spotted Black Crow
1371 Eurema  simulatrix  sarinoides  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1372 Eurema  simulatrix  inouei  Shirozu & Yata ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1373 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swortail
1374 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1375 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบธรรมดา The Fivebar Swordtail
1376 Graphium  antiphates  pompilius  (Fabricius) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1377 Graphium  doson  axion  (C. & R. Felder) ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก The Common Jay
1378 Graphium  sarpedon  luctatius  ( Fruhstorfer ) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1379 Graphium  sarpedon  luctatius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1380 Jamides  philatus  subditus ผีเสื้อฟ้าวาวพม่า The Burmese Cerulean
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666