ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1970 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 99 หน้าละ  รายการ
1361 Graphium  doson  axion  (C. & R. Felder) ผีเสื้อหนอนจำปีจุดแยก The Common Jay
1362 Graphium  sarpedon  luctatius  ( Fruhstorfer ) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1363 Graphium  sarpedon  luctatius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1364 Jamides  philatus  subditus ผีเสื้อฟ้าวาวพม่า The Burmese Cerulean
1365 Koruthaialos  sindu  sindu  (C.&R.Felder) ผีเสื้อคาดแสดแถบกว้างยาว The Bright Red Velvet Bob
1366 Meandrusa  payeni  langsonensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1367 Megopis  sinica White  ornaticollis  (White) ด้วงหนวดยาวกลมสันเรียบ Long-horned Beetles
1368 Miletus  chinensis  learchus  C.& R.Felder ผีเสื้อหนอนกินเพลียจีน The Common Brownie
1369 Neptis  columella (Cramer)  martabana  Moore ผีเสื้อกะลาสีเทาแถบสั้น The Short-banded Sailor
1370 Penthema  darlisa  melema  Riley & Godfrey ผีเสื้อไกเซอร์สีเงิน The Blue Ka'ser
1371 Polytremis  lubricans Herrich-Schäffer ผีเสื้อหนวดพู่จุดชิด Contiguous Swift
1372 Polytremis  lubricans Herrich-Schäffer ผีเสื้อหนวดพู่จุดชิด The Contiguous Swift
1373 Prosopocoilus  inquinatus  nigritus  (Boileau) ด้วงคีมสองแถบขาดำ Stag Beetle
1374 Stichophthalma  louisa  siamensis  Rothschild ผีเสื้อเจ้าชายดำจีน The Tonkin Black Prince
1375 Stichophthalma  louisa  siamensis  Rothschild ผีเสื้อเจ้าชายดำสยาม The Siamese Black Prince
1376 Stichophthalma  louisa  siamensis  Rothschild ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดีย The Indian Leaf Butterfly
1377 Suastus  gremius Fabricius  gremius  Fabricius ผีเสื้อหนอนมะพร้าวใต้จุดธรรมดา The Indian Palm Bob
1378 Tanaecia  aruna  aruna  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อเคาท์คุณอรุณ The Arun Count
1379 Troides  aeacus  aeacus  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing
1380 Troides  aeacus  aeacus  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Bridwing
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666