ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 2010 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 101 หน้าละ  รายการ
1361 Jamides  cunilda  nisanca ผีเสื้อฟ้าวาวสีคราม The Dusky Cerulean
1362 Jamides  cunilda  nisanca ผีเสื้อฟ้าวาวสีคราม the Dusky Cerulean
1363 Meandrusa  payeni  ciminius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1364 Mycalesis  distanti  musianus  Fruhstorfer ผีเสื้อตาลพุ่มลายคลื่น The Wavy Bushbrown
1365 Neptis  columella (Cramer)  martabana  Moore ผีเสื้อกะลาสีเทาแถบสั้น The Short-banded Sailor
1366 Polyura  eudamippus  nigrobasalis  (Lathy) ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ The Great Nawab
1367 Polyura  nepenthes  nepenthes  (Grose Smith) ผีเสื้อเหลืองหนามแคว้นฉาน
1368 Prosopocoilus  buddha  kuijteni  (bomans) ด้วงคีมบูด้าใต้ Stag Beetle
1369 Sephisa  chandra  chandra ผีเสื้อจันทรา The Eastern Courtier
1370 Surendra  quercetorum  quercetorum  (Moore) ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา The Common Acacia Blue
1371 Tagiades  litigiosus  litigiosus  Moschler ผีเสื้อป้ายขาวลำธาร Water Snow Flat
1372 Tanaecia  lepidea  sthavara  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเคาท์เทา The Gray Count
1373 Astictopterus  jama C. & R. Felder, 1860 ผีเสื้อนิลป่า The Forest Hopper
1374 Cirrochroa  emalea  emalea  Guerin-Menveville ผีเสื้อสีอิฐมลายู The Malay Yeoman
1375 Discolampa  ethion  thalimar  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า The Banded Blue Pierrot
1376 Eurema  blanda Boisduval  silhetana  Wallace ผีเสื้อเณรสามจุด The Tgree-Spot Grass Yellow
1377 Eurema  blanda Boisduval  silhetana  Wallace ผีเสื้อเณรสามจุด The Three-Spot Grass Yellow
1378 Euthalia  djata  siamica  Riley & Godfrey ผีเสื้อบารอนจุดแดง The Red-spot Baron
1379 Graphium  agamemnon  agamemnon  ( Linnaeus ) ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา The Tailed Jay
1380 Herona  marathus  marathus ผีเสื้อปาชาเหลือง The Yellow Pasha
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666