ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 2019 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 101 หน้าละ  รายการ
1361 Euploea  midamus  chloe  (Guerin-Meneville) ผีเสื้อจรกาจุดฟ้า The Blue-spotted Crow
1362 Gandaca  harina Horsfield  distanti  Moore ผีเสื้อเณรยอดไม้ The Tree Yellow
1363 Graphium  agamemnon  agamemnon  ( Linnaeus ) ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา The Tailed Jay
1364 Graphium  agamemnon  agamemnon  (Linnaeus) ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา The Tailed Jay
1365 Graphium  antiphates  pompilius  (Fabricius) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1366 Graphium  eurypylus  cheronus  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนจำปีจุดเชื่อม The Great Jay
1367 Graphium  sarpedon  luctatius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1368 Histia  flabellicronis  cometaris  Fabricius ไม่มีข้อมูล NA
1369 Hypolimnas  misippus  misippus  (Linnaeus) ผีเสื้อปีกไข่เมียเลียน The Daniad Eggfly
1370 Jamides  cunilda  nisanca ผีเสื้อฟ้าวาวสีคราม The Dusky Cerulean
1371 Jamides  cunilda  nisanca ผีเสื้อฟ้าวาวสีคราม the Dusky Cerulean
1372 Meandrusa  payeni  ciminius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1373 Mycalesis  distanti  musianus  Fruhstorfer ผีเสื้อตาลพุ่มลายคลื่น The Wavy Bushbrown
1374 Neptis  columella (Cramer)  martabana  Moore ผีเสื้อกะลาสีเทาแถบสั้น The Short-banded Sailor
1375 Polyura  eudamippus  nigrobasalis  (Lathy) ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ The Great Nawab
1376 Polyura  nepenthes  nepenthes  (Grose Smith) ผีเสื้อเหลืองหนามแคว้นฉาน
1377 Prosopocoilus  buddha  kuijteni  (bomans) ด้วงคีมบูด้าใต้ Stag Beetle
1378 Sephisa  chandra  chandra ผีเสื้อจันทรา The Eastern Courtier
1379 Surendra  quercetorum  quercetorum  (Moore) ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา The Common Acacia Blue
1380 Tagiades  litigiosus  litigiosus  Moschler ผีเสื้อป้ายขาวลำธาร Water Snow Flat
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666