ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1934 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 97 หน้าละ  รายการ
1361 Curetis  insularis  pseudoinsularis  Fruhstorfer ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น The Norow-banded Sumbeam
1362 Elymnias  hypermnestra  tinctoria  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนมะพร้าว The Common Palmfly
1363 Euploea  klugii  erichsonii  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาสีตาล The Brown King Crow
1364 Eurema  laeta (Boisduval)  pseudolaeta  (Moore) ผีเสื้อเณรไร้จุดลายขีด The Spotless Grass Yellow
1365 Eurema  simulatrix  inouei  Shirozu & Yata ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1366 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1367 Meandrusa  payeni  langsonensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1368 Pachliopta  aristolochiae  asteris  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1369 Parantica  melaneus  plataniston  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล The Chocolate Tiger
1370 Parthenos  sylvia  gambrisius ผีเสื้อช่างร่อน The Clipper
1371 Prosopocoilus  inquinatus  nigritus  (Boileau) ด้วงคีมสองแถบขาดำ
1372 Prosopocoilus  inquinatus  nigritus  (Boileau) ด้วงคีมสองแถบขาดำ Stag Beetle
1373 Prosopocoilus  inquinatus  nigritus  (Boileau) ด้วงคีมสองแถบขาดำ The Stag Beetle
1374 Suastus  gremius Fabricius  gremius  Fabricius ผีเสื้อหนอนมะพร้าวใต้จุดธรรมดา The Indian Palm Bob
1375 Tirumala  septentrionis  septentrionis  (Butler) ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ The Dark Blue Tiger
1376 Troides  aeacus  aeacus  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing
1377 Amathusia  masina  malaya  Corbet&Pendlebury ผีเสื้อหนอนมะพร้าวสีสนิม The Rusty Palmking
1378 Celastrina  marginata  marginata  (De Niceville) ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบดำ The Margined Hedge Blue
1379 Charaxes  bernardus  hierax  C. & R. Felder ผีเสื้อม้าแดงธรรมดา The Tawny Rajah
1380 Doleschallia  bisaltide  siamensis  Fruhstorfer ผีเสื้อใบไม้เล็ก The Autumn Leaf
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666