ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 2015 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 101 หน้าละ  รายการ
1361 Graphium  antiphates  pompilius  (Fabricius) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1362 Graphium  eurypylus  cheronus  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนจำปีจุดเชื่อม The Great Jay
1363 Graphium  sarpedon  luctatius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อสะพายฟ้า The Common Bluebottle
1364 Histia  flabellicronis  cometaris  Fabricius ไม่มีข้อมูล NA
1365 Hypolimnas  misippus  misippus  (Linnaeus) ผีเสื้อปีกไข่เมียเลียน The Daniad Eggfly
1366 Jamides  cunilda  nisanca ผีเสื้อฟ้าวาวสีคราม The Dusky Cerulean
1367 Jamides  cunilda  nisanca ผีเสื้อฟ้าวาวสีคราม the Dusky Cerulean
1368 Meandrusa  payeni  ciminius  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1369 Mycalesis  distanti  musianus  Fruhstorfer ผีเสื้อตาลพุ่มลายคลื่น The Wavy Bushbrown
1370 Neptis  columella (Cramer)  martabana  Moore ผีเสื้อกะลาสีเทาแถบสั้น The Short-banded Sailor
1371 Polyura  eudamippus  nigrobasalis  (Lathy) ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกดำ The Great Nawab
1372 Polyura  nepenthes  nepenthes  (Grose Smith) ผีเสื้อเหลืองหนามแคว้นฉาน
1373 Prosopocoilus  buddha  kuijteni  (bomans) ด้วงคีมบูด้าใต้ Stag Beetle
1374 Sephisa  chandra  chandra ผีเสื้อจันทรา The Eastern Courtier
1375 Surendra  quercetorum  quercetorum  (Moore) ผีเสื้อฟ้าอเคเซียธรรมดา The Common Acacia Blue
1376 Tagiades  litigiosus  litigiosus  Moschler ผีเสื้อป้ายขาวลำธาร Water Snow Flat
1377 Tanaecia  lepidea  sthavara  (Fruhstorfer) ผีเสื้อเคาท์เทา The Gray Count
1378 Astictopterus  jama C. & R. Felder, 1860 ผีเสื้อนิลป่า The Forest Hopper
1379 Cirrochroa  emalea  emalea  Guerin-Menveville ผีเสื้อสีอิฐมลายู The Malay Yeoman
1380 Discolampa  ethion  thalimar  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนพุทราแถบฟ้า The Banded Blue Pierrot
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666