ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1901 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 96 หน้าละ  รายการ
1361 Paduca  fasciata  fasciata  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อตาลจิ๋ว The Little Banded Yeoman
1362 Parantica  agleoides  agleoides  C.&.R.Felder ผีเสื้อหนอนใบรักขีดสั้น The Dark Glassy Tiger
1363 Prosopocoilus  astacoides (Hope)  astacoides  Hope ด้วงคีมแดงธรรมดา
1364 Rhinopalpa  polynice  eudoxia  (Guerin-Meneville) ผีเสื้อพ่อมด The Wizard
1365 Bhutanitis  lidderdalei  ocellatomaculata  Igarashi ผีเสื้อภูฐาน The Bhutan Glory
1366 Cethosia  penthesilea  methypsea ผีเสื้อกะทกรกสีคล้ำ the plain lacewing
1367 Euploea  doubledayi  doubledayi  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ The Common Indian Crow
1368 Euploea  doubledayi  doubledayi  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาเชิงขีดยาว The Striped Black Crow
1369 Ideopsis  vulgaris (Butler)  macrina  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้า The Blue Glassy Tiger
1370 Ideopsis  vulgaris (Butler)  macrina  (Fruhstorfer) ผีเสื้ออหนอนใบรักฟ้า The Blue Glassy Tiger
1371 Papilio  palinurus Fabricius  palinurus  Fabricius ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว The Banded Peacock
1372 Prosopocoilus  inquinatus  biplagiatus  (Westwood) ด้วงคีมสองแถบขาแดง
1373 Tirumala  septentrionis  septentrionis  (Butler) ผีเสื้อม้าลายเสือฟ้าเข้ม The Dark Blue Tiger
1374 Euploea  doubledayi  doubledayi  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาเชิงขีดยาวใหญ่ The Greater Striped Black Crow
1375 Euploea  phaenareta  castelnaui  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาใหญ่ The Great Crow
1376 Euploea  phaenareta  castelnaui  C. & R. Felder ผีเสื้อขี้โอ่น้ำเงิน The Blue Dandy
1377 Loxura  atymnus  continentalis  Fruhstorfer, 1912 ผีเสื้อแสดหางยาว The Yamfly
1378 Pachliopta  aristolochiae  goniopeltis  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1379 Pachliopta  neptunus  neptunus  (Guerin-Meneville) ผีเสื้อหางตุ้มก้นเหลือง The Yellow-bodied Clubtail
1380 Papilio  polyctor  pinratanai  Racheli & Cotton ผีเสื้อหางติ่งแววมยุรา The Common Peacock
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666