ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1928 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 97 หน้าละ  รายการ
1361 Eurema  simulatrix  inouei  Shirozu & Yata ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1362 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1363 Meandrusa  payeni  langsonensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1364 Pachliopta  aristolochiae  asteris  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1365 Parantica  melaneus  plataniston  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล The Chocolate Tiger
1366 Parthenos  sylvia  gambrisius ผีเสื้อช่างร่อน The Clipper
1367 Prosopocoilus  inquinatus  nigritus  (Boileau) ด้วงคีมสองแถบขาดำ
1368 Suastus  gremius Fabricius  gremius  Fabricius ผีเสื้อหนอนมะพร้าวใต้จุดธรรมดา The Indian Palm Bob
1369 Tirumala  septentrionis  septentrionis  (Butler) ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ The Dark Blue Tiger
1370 Troides  aeacus  aeacus  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing
1371 Amathusia  masina  malaya  Corbet&Pendlebury ผีเสื้อหนอนมะพร้าวสีสนิม The Rusty Palmking
1372 Celastrina  marginata  marginata  (De Niceville) ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบดำ The Margined Hedge Blue
1373 Charaxes  bernardus  hierax  C. & R. Felder ผีเสื้อม้าแดงธรรมดา The Tawny Rajah
1374 Doleschallia  bisaltide  siamensis  Fruhstorfer ผีเสื้อใบไม้เล็ก The Autumn Leaf
1375 Elymnias  hypermnestra  meridionalis  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา The Common Palmfly
1376 Euploea  radamanthus  radamanthus  (Fabricius) ผีเสื้อจรกาดำขาว The Magpie Crow
1377 Euploea  sylvester  harrisii  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาสองขีด The Double-brand Blue Crow
1378 Euploea  tulliolus  ledereri  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาแคระ The Dwarf Crow
1379 Eurema  laeta (Boisduval)  pseudolaeta  (Moore) ผีเสื้อเณรไร้จุดลายขีด The Spotless Grass Yellow
1380 Graphium  macareus  indochinensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อม้าลายธรรมดา The Lesser Zebra
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666