ภาษาไทย  English   

ข้อมูลทั้งหมด 1933 รายการ แสดงรายการที่ 1361 ถึง 1380 หน้า  จาก 97 หน้าละ  รายการ
1361 Charaxes  bernardus  hierax  C. & R. Felder ผีเสื้อม้าแดงธรรมดา (ตาลหนามแดง) The Common Tawny Rajah
1362 Curetis  insularis  pseudoinsularis  Fruhstorfer ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น The Norow-banded Sumbeam
1363 Elymnias  hypermnestra  tinctoria  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนมะพร้าว The Common Palmfly
1364 Euploea  klugii  erichsonii  C. & R. Felder ผีเสื้อจรกาสีตาล The Brown King Crow
1365 Eurema  laeta (Boisduval)  pseudolaeta  (Moore) ผีเสื้อเณรไร้จุดลายขีด The Spotless Grass Yellow
1366 Eurema  simulatrix  inouei  Shirozu & Yata ผีเสื้อเณรภูเขา The Hill Grass Yellow
1367 Graphium  antiphates  pompilius  ( Fabricius ) ผีเสื้อหางดาบใหญ่ The Fivebar Swordtail
1368 Meandrusa  payeni  langsonensis  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง The Yellow Gorgon
1369 Pachliopta  aristolochiae  asteris  (Rothschild) ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู The Common Rose
1370 Parantica  melaneus  plataniston  (Fruhstorfer) ผีเสื้อหนอนใบรักสีตาล The Chocolate Tiger
1371 Parthenos  sylvia  gambrisius ผีเสื้อช่างร่อน The Clipper
1372 Prosopocoilus  inquinatus  nigritus  (Boileau) ด้วงคีมสองแถบขาดำ
1373 Suastus  gremius Fabricius  gremius  Fabricius ผีเสื้อหนอนมะพร้าวใต้จุดธรรมดา The Indian Palm Bob
1374 Tirumala  septentrionis  septentrionis  (Butler) ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ The Dark Blue Tiger
1375 Troides  aeacus  aeacus  (C. &. R. Felder) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา The Golden Birdwing
1376 Amathusia  masina  malaya  Corbet&Pendlebury ผีเสื้อหนอนมะพร้าวสีสนิม The Rusty Palmking
1377 Celastrina  marginata  marginata  (De Niceville) ผีเสื้อฟ้าพุ่มขอบดำ The Margined Hedge Blue
1378 Charaxes  bernardus  hierax  C. & R. Felder ผีเสื้อม้าแดงธรรมดา The Tawny Rajah
1379 Doleschallia  bisaltide  siamensis  Fruhstorfer ผีเสื้อใบไม้เล็ก The Autumn Leaf
1380 Elymnias  hypermnestra  meridionalis  Fruhstorfer ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา The Common Palmfly
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ที่ตั้ง : 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666